Igazgyöngy Alapítvány

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Sinka u. 7.

Weboldal: https://igazgyongyalapitvany.hu/

Telefonszám: 06/54 789010

Társadalmi probléma, amivel foglalkoznak: gyerekszegénység

Kedvezményezettek köre: generációs szegénységben élő családok, Hajdú-Bihar megyében

Igazgyöngy Alapítvány

Fő tevékenység: oktatás, szociális munka


Alapítványunk 1999 óta működik Kelet-Magyarországon, egy leszakadó térségben, Berettyóújfalu környékén. Esélyteremtő munkánk egy komplex program, melyben az oktatás- családgondozás, közösségfejlesztés - intézményi együttműködés hármas pillére a meghatározó.

Alapítványunk 1999 óta működik a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyikében, Berettyóújfalu környékén.

Egyik feladatunk az oktatás terén fejleszteni a művészet eszközeivel. Ezt egy alapfokú művészeti iskola fenntartásával végezzük.
Hat telephelyre, összesen 23 településről járnak hozzánk gyerekek. Tanulólétszámunk évente 600 fő körüli, tanítványaink 70%-a hátrányos helyzetű, köztük kb. 300 fő mélyszegénységben élő, zömében roma gyermek. Köszönhetően a gyermekközpontú vizuális nevelésünknek, tanítványaink évente 500-nál is több díjat nyernek hazai és nemzetközi gyermek képzőművészeti versenyeken, a világ minden pontján. Művészeti oktatásunk sajátos rendszerű, hármas fókuszú, ami a vizuális kommunikációfejlesztés, a hátránykompenzáció és a szociális kompetenciafejlesztés egyidejű megvalósulásán alapul.

Az oktatás mellett, alapítványunk esélyteremtő, terepi munkát is végez. Megértettük ugyanis, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációja sosem fog az iskola falain belül megoldódni. Azért is dolgozni kell, hogy az iskola hatása ne amortizálódjon le a családban, a közösségben. Komplex, 20 évre tervezett stratégiánkban az oktatás- családgondozás, közösségfejlesztés - intézményi együttműködés hármas pillére a meghatározó. Megpróbáljuk megkeresni az összes beavatkozási pontot, és erre a közösség bevonásával hatást gyakorolni. A skála nagyon széles, a családoktól a településfejlesztésig átfogja a problémát. Módszertana a „képessé tevés” jegyében működik, türelemmel segítve a részvételi demokrácia felépülését.

Fontos elem a munkahelyteremtés, ahol a kézművesség (Szuno-projekt) és a mezőgazdaság-élelmiszerfeldolgozás (Amari-projekt) területén indultunk el, legutóbb pedig a gépi brikettkészítéshez sikerült megteremteni az alapokat. Munkánkban a következő generációért dolgozunk, de a mostani generáció támogatását kiépítve. A gyerekekre irányuló iskolai programjaink melletti tanoda, az ösztöndíjprogram, az iskolaszer-támogatások, az integrált közegben történő események szervezése a lehető legtöbb ponton összekapcsolódik a felnőttek fejlesztésével. A felnőtteknél a kríziskezelés, az önfenntartási képességek és a munkavállalói kompetenciák fejlesztése mind a közösségfejlesztésbe ágyazódik be. Minden területen kiemelt a szociális kompetenciákra való fókuszálás. A teljes modellfejlesztés terepe egy Told nevű kis zsákfalu, elemeit már 18 településen alkalmazzuk.

A stratégiaszerű munka mérhető pozitív változásokat mutat a generációs szegénységben élő, zömében roma társadalmi csoport integrációjában.

Eredményeink miatt egyre többen keresnek meg bennünket itthonról és külföldről is, civil szervezetek, egyetemek, közoktatási intézmények, önkormányzatok. Szociális innovációink nemzetközi szinten is díjazottak.

Dolgozunk a modell adaptálhatóvá tételén is.

Hatásmérési tapasztalatok

2015-ben készítettük el az alapítvány első hatásmérését, az SRS-t. Ebben a rendszerben próbáltuk mérni és követni az eredményeket, miközben más társadalmi hatékonyságmérési modellekkel is megismerkedtünk. 2018-ban kapcsolódtunk az Impact Academy-hoz, ahol a képzés segítségével megalkottuk a hatásláncunkat, és a meghatároztuk a mérési pontokat is, melyeket folyamatosan bővítünk, összehangolva a szervezetfejlesztésünkkel, adminisztrációs-informatikai rendszerünkkel.