21. Századi Pedagógiáért Alapítvány/E-tanoda Program

Cím: Hivatalos: 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. 1.emelet 13.ajtó/Tényleges: 1022 Budapest, Bogár utca 29/B 1.a.

Weboldal: http://etanoda.e-studygroup.com, illetve http://etanoda.hu/ (még 1-2 hétig nem él)

Telefonszám: +06204252059

Társadalmi probléma, amivel foglalkoznak: oktatás, digitális oktatás, mentorálás, felzárkóztatás

Kedvezményezettek köre: hátrányos helyzetű tanulók

21. Századi Pedagógiáért Alapítvány/E-tanoda Program

Fő tevékenység: oktatás


Az Alapítvány célja a 21. századi pedagógia elveinek és jó gyakorlatainak terjesztése. A 21. századi pedagógia definíciója: tudásépítésre, kollaborációra, IKT eszközök kreatívhasználatára, az iskola és az iskolán kívüli világ közötti éles határok eltörlésére, illetve az önszabályozó, autonóm tanulásszervezésre alapuló tanuláselmélet és gyakorlat.
Az Alapítvány 2017. januárja óta E-tanoda néven a formális oktatási rendszer perifériájára szorult, hátrányos helyzetű diákok számára működtet mentorprogramot, amely során budapesti gimnazisták digitális tananyagok segítségével online mentorálják ormánsági és/vagy hátrányos helyzetű társaikat.

A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány: Az alapítvány célja a 21. századi pedagógia elveinek és jó gyakorlatainak a terjesztése. Az Alapítvány a formális oktatásból kiszoruló, vagy annak perifériáján lévő gyerekek IKT eszközök használatán alapuló tanítását, kortárs mentorálását szervezi az E-tanoda program keretében, illetve ehhez kapcsolódóan táborokat, workshopokat valósít meg. A program célja, hogy az IKT eszközök kreatív használata segítse a felzárkózást, és tágítsa a projektben résztvevők látókörét és lehetőségeit.

Az E-tanoda program két alappillére:
- Kortárs mentorálás: budapesti gimisek online mentorálják hátrányos helyzetű társaikat a tanév során. A programot tábor indítja, ahol mindenkit felkészítünk a mentori szerepkörre, a gyerekek megismerkednek egymással, és kialakítják a tanulópárokat. A félév során, immár otthonról, hetente egyszer közösen tanulnak a Microsoft Teams program segítségével. Rendszeres esetmegbeszélések formájában folyamatos szupervízióra is sor kerül. A programban részt vevő mentorok számára IKSZ-es lehetőséget is biztosítunk.
- E-learning használat, fejlesztés, kompetencia: digitális tananyagok készülnek az etanoda.hu/onkentesmentoralas.hu felületén a mentorok bevonásával. A mentorált diákok önálló tanulását támogató gamifikált feladatlapokból tananyagbázis épül.

Ezekkel az elemekkel igyekszik az Alapítvány csökkenteni mind a digitális, mind az oktatási szakadékot Magyarország tanulói, fiatalai között.

Hatásmérési tapasztalatok

Az Alapítvány több minőségbiztosítási elemmel segíti az E-tanoda munkáját: kérdőívek, esetmegbeszélők, interjúk jelentik a visszajelzések főbb bázisát. Ugyanakkor évenként (tanév végén) elkészítünk egy éves hatásmérési beszámolót is, melyben az Impact Academy képzésein szerzett tapasztalatainkat is felhasználjuk. Több dolgot mérünk ilyenkor: szociális kompetenciákat, IKT fejlődést, autonómiát a tanulásban, stb. Ennek ellenére a legfőbb várt hatásaink a következőek: - A mentorált diákok átértékelik a tanulásról kialakított elképzeléseiket, illetve jobb jegyeket szereznek, - A résztvevők digitális kompetenciái fejlődnek, - Magabiztosabb, motiváltabb személyekké válnak a résztvevők, - A mentorok személyes tapasztalatot gyűjtenek társadalmilag érzékeny kérdésekben, - Fejlődik a szervezet módszertana, - Könnyen exportálható és fejleszthető program struktúra tudunk megvalósítani minden évben, melyet több szervezettel is megosztunk.