HOLO.

Cím: 1125 Budapest Kiss Áron u. 10.

Weboldal: hatasmeres.hu

Telefonszám: 06203106340

Társadalmi probléma, amivel foglalkoznak: Hatásmérés kapcsán együttműködés, tanácsadás, megvalósítás.

Kedvezményezettek köre: Informális csoportok, civil szervezetek, program megvalósítók

HOLO.

Fő tevékenység: Hatásmérés, értékelés, mérési rendszerek kialakítása


Kutatással, ezen belül elsősorban hatásméréssel foglalkozik a HOLO.

Kutatással, ezen belül elsősorban hatásméréssel foglalkozik a HOLO., ami egy
- szakmai tér, amely a társadalomtudományi-, piac- és közvélemény kutatás terén évtizedek óta dolgozó szakemberek közös munkájának ad keretet.
- network, amelynek tagjai között megtalálható szociológus, szociálpolitikus, közgazdász és statisztikus, de szervezetfejlesztő, mediátor, közösségfejlesztő és pszichológus is.
- kapcsolódási pont, amely lehetővé teszi a megrendelő és a megfelelő szakember találkozását.

Hatásmérési tapasztalatok

Munkatársaink az alábbi szervezetek, intézmények és programok esetében támogatták hatásmérés illetve értékelés lebonyolítását. Civil szervezetek: Adj Hangot Egyesület, Artemisszió Alapítvány, AVP-Háló, Élelmiszerbank, Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, Közös ALAPON, Marom Klub Egyesület, Mozaik Hub, Roma Decade Secretariat, Utópia Civil Egyesület. Kormányzat, államigazgatási szervek és programok: - Belügyminisztérium Az „Európai Integrációs Alap”, az „Európai Menekültügyi Alap” valamint a „Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap" által társfinanszírozott intézkedések ex-post és időközi értékelő jelentése. „Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című program monitoring vizsgálata. A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje című kiemelt projekt (TÁMOP 5.6.3) monitoring vizsgálata - Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács - EFOP 1.2.4, EFOP 1.9.5, EFOP 3.1.1, TÁMOP 5.6.3. Nemzetközi illetve Európai Uniós szervezetek és programok: Council of Europe Youth Department, International Institute for Restorative Practices, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Open Society Foundations Initiative for Europe, ALTERNATIVE program (alternativeproject.eu), IMPRODOVA program (improdova.eu)